Bizi takip edin
|
EN

EKOKAM (Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)

EKOKAM hakkında

14 Ekim 2009 tarihinde kurulan merkezin amacı toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili bilinç düzeyini artıracak ulusal ve uluslar arası boyutlarda eğitim, araştırma ve iletişime yönelik etkinliklerde bulunmaktır.

Bu etkinlikler başlıca üç grupta ayrıntılandırılabilir. Öğrencilere yönelik  toplumsal cinsiyet bilincini geliştirecek uygulamalar, akademik içerikli alışmalar ve kamuyla iletişime yönelik düzenlemeler. İlki toplumsal cinsiyet konularında üniversitede halen yürürlükte olan oryantasyon programında yer almak, seçmeli dersler açmak gibi etkinlikleri, ikincisi Türkiye’de ve uluslararası alanda bu konularda çalışmalar yapan kişilerle konferans ve sergi gibi çeşitli etkinlikleri ve araştırma projelerini paylaşmayı, sonuncusu ise kamuya açık faaliyetler düzenlemenin yanı sıra benzer kamu kuruluşlarıyla ilişkiye geçmek gibi çabaları kapsar.

Merkez üniversite içinde ve dışında benzer hedefler taşıyan kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak ve etkinlik alanını geliştirmek için iletişime açıktır.